Ūkis prasideda nuo dirvožemio!

Ūkis prasideda nuo dirvožemio!

Planuodami būsimo derliaus rezultatus, turime pradėti nuo pradžių – išsiaiškinti, kiek ir kokių maisto medžiagų yra dirvožemyje, o kiek reikės pridėti tręšimo metu, kad augalai būtų visapusiškai aprūpinti. Tad Jūsų derliaus planas turi prasidėti nuo dirvožemio tyrimų.

Konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su viena pažangiausių laboratorijų EUROFINS Agro, parengė skirtingus dirvožemio tyrimų paketus, kurie Jums leis:

 • planuoti tręšimą mineralinėmis, organinėmis trąšomis, kintama tręšimo norma, kalkinėmis medžiagomis;
 • atlikti mineralinio azoto stebėseną savo laukuose ir efektyvinti tręšimą azotinėmis trąšomis;
 • didžiausias tyrimų paketas, skirtas įvertinti dirvožemio sveikatingumą, ypač naudingas planuojant ilgalaikę ūkio ateitį.

Planuodami būsimo derliaus rezultatus, turime pradėti nuo pradžių – išsiaiškinti, kiek ir kokių maisto medžiagų yra dirvožemyje, o kiek reikės pridėti tręšimo metu, kad augalai būtų visapusiškai aprūpinti. Tad Jūsų derliaus planas turi prasidėti nuo dirvožemio tyrimų.

Konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su viena pažangiausių laboratorijų EUROFINS Agro, parengė skirtingus dirvožemio tyrimų paketus, kurie Jums leis:

 • planuoti tręšimą mineralinėmis, organinėmis trąšomis, kintama tręšimo norma, kalkinėmis medžiagomis;
 • atlikti mineralinio azoto stebėseną savo laukuose ir efektyvinti tręšimą azotinėmis trąšomis;
 • didžiausias tyrimų paketas, skirtas įvertinti dirvožemio sveikatingumą, ypač naudingas planuojant ilgalaikę ūkio ateitį.
Dirvožemio tyrimai

Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas

Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas

Daugiausiai informacijos apie Jūsų ūkio dirvožemį suteiks Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas. Jis skirtas vertinti dirvožemyje esančias maisto medžiagas ir jo atsargas, gyvybingumą, sorbcijos gebą ir buferingumą.

 1. Dirvožemio sveikatingumo rodikliai parodys jo potencialųjį našumą, jame esančias pagrindinių elementų atsargas, dirvožemio reakciją ir gyvybingumą. Tai leis parinkti tinkamas agrotechnines priemones, tręšiamuosius produktus ilgalaikėje perspektyvoje. Atsiras galimybė planuoti priemones, kurios leistų atpalaiduoti dirvožemyje esančias atsargas ir jas panaudoti augalų mityboje. Žiurint į žemės ūkio politikos keliamus reikalavimus – bus galimybė įsijungti ir vykdyti anglies ir dirvožemio gyvybingumo stebėsenas.
 2. Taip pat turėdami šio paketo tyrimų duomenimis galėsite sudaryti tręšimo planus organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir/ar kintama norma, parengti kalkinimo planą.

 Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Suminis azotas N, mg/kg
 • Suminis fosforas P, mg/kg
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Suminis kalis K, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas, mg N/kg
 • C/N santykis
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*
 • Katijonų mainų geba (CEC)

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Daugiausiai informacijos apie Jūsų ūkio dirvožemį suteiks Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas. Jis skirtas vertinti dirvožemyje esančias maisto medžiagas ir jo atsargas, gyvybingumą, sorbcijos gebą ir buferingumą.

 1. Dirvožemio sveikatingumo rodikliai parodys jo potencialųjį našumą, jame esančias pagrindinių elementų atsargas, dirvožemio reakciją ir gyvybingumą. Tai leis parinkti tinkamas agrotechnines priemones, tręšiamuosius produktus ilgalaikėje perspektyvoje. Atsiras galimybė planuoti priemones, kurios leistų atpalaiduoti dirvožemyje esančias atsargas ir jas panaudoti augalų mityboje. Žiurint į žemės ūkio politikos keliamus reikalavimus – bus galimybė įsijungti ir vykdyti anglies ir dirvožemio gyvybingumo stebėsenas.
 2. Taip pat turėdami šio paketo tyrimų duomenimis galėsite sudaryti tręšimo planus organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir/ar kintama norma, parengti kalkinimo planą.

 Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Suminis azotas N, mg/kg
 • Suminis fosforas P, mg/kg
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Suminis kalis K, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas, mg N/kg
 • C/N santykis
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*
 • Katijonų mainų geba (CEC)

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Pagrindinis dirvožemio tyrimų paketas

Pagrindinis dirvožemio tyrimų paketas

Pagrindiniame dirvožemio tyrimų pakete rasite rodiklius, kurie parodo pirminių maistinių elementų kiekius dirvožemyje.

Remiantis tyrimų duomenimis galėsite sudaryti tręšimo planus planuojamam derliui išauginti organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir / ar kintama norma, taip pat pagal poreikį parengti kalkinimo planą.


Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Pagrindiniame dirvožemio tyrimų pakete rasite rodiklius, kurie parodo pirminių maistinių elementų kiekius dirvožemyje. Remiantis tyrimų duomenimis galėsite sudaryti tręšimo planus planuojamam derliui išauginti organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir / ar kintama norma, taip pat pagal poreikį parengti kalkinimo planą.

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Pagrindinis dirvožemio tyrimų paketas + kalkinimas

Pagrindinis dirvožemio tyrimų paketas + kalkinimas

Nežinote, ar tikrai reikia kalkinti? Abejojate, kad dirvožemio pH rodo, jog kalkinti būtina? Štai jums išeitis – gali įvertinti kalkinimo poreikį. Į pagrindinį dirvožemio tyrimų paketą integruotas dar vienas rodiklis  – katijonų mainų sorbcija, parodantis, ar kalkinimas yra pagrindinė priemonė dirvožemio pH sureguliuoti.

Taip pat rasite ir pagrindinius rodiklius apie pirminių maistinių elementų kiekius. Šie rezultatai taip pat tinka sudaryti tręšimo planus organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir / ar kintama norma bei suplanuoti kalkinimo darbus.

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*
 • Katijonų mainų geba (CEC)

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Nežinote, ar tikrai reikia kalkinti? Abejojate, kad dirvožemio pH rodo, jog kalkinti būtina? Štai jums išeitis – gali įvertinti kalkinimo poreikį. Į pagrindinį dirvožemio tyrimų paketą integruotas dar vienas rodiklis  – katijonų mainų sorbcija, parodantis, ar kalkinimas yra pagrindinė priemonė dirvožemio pH sureguliuoti.

Taip pat rasite ir pagrindinius rodiklius apie pirminių maistinių elementų kiekius. Šie rezultatai taip pat tinka sudaryti tręšimo planus organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir / ar kintama norma bei suplanuoti kalkinimo darbus.

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*
 • Katijonų mainų geba (CEC)

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (pirmaisiais metais)

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (pirmaisiais metais)

Šis paketas skirtas azoto stebėsenai ir jo valdymui ūkio lygmeniu. Atlikti tyrimai padės įsivertinti dirvožemyje esantį mineralinį azotą anksti pavasarį, augalų vegetacijos metu, po derliaus nuėmimo arba rudenį. Dirvožemio mėginių paėmimo laikas priklauso nuo to, kam jūs naudosite gautus rezultatus. Jei vykdysite stebėseną, tikslinga dirvožemį tirti du kartus –pavasarį ir rudenį. Jei norite koreguoti azotinių trąšų normas, tada ėminiai imami anksti pavasarį arba prieš papildomą augalų tręšimą azotinėmis trąšomis. Trąšų naudojimo efektyvinimui tikslinga mineralinio azoto kiekį vertinti dviejuose gyliuose (pagal rezultatus pavasarį).

Jei jūs nežinote savo dirvožemio granuliometrinės sudėties, šiame pakete integruota granuliometrinės sudėties analizė. Kadangi tai nekintantis rodiklis, jį galėsite naudoti ir kitur, kur reikalinga dirvožemio sudėtis. Turėdami šio paketo duomenis, jūs taip pat galite rengti tręšimo planus ar kalkinimo darbus, jei jie reikalingi.

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
 • Granuliometrinė sudėtis

Šis paketas skirtas azoto stebėsenai ir jo valdymui ūkio lygmeniu. Atlikti tyrimai padės įsivertinti dirvožemyje esantį mineralinį azotą anksti pavasarį, augalų vegetacijos metu, po derliaus nuėmimo arba rudenį. Dirvožemio mėginių paėmimo laikas priklauso nuo to, kam jūs naudosite gautus rezultatus. Jei vykdysite stebėseną, tikslinga dirvožemį tirti du kartus –pavasarį ir rudenį. Jei norite koreguoti azotinių trąšų normas, tada ėminiai imami anksti pavasarį arba prieš papildomą augalų tręšimą azotinėmis trąšomis. Trąšų naudojimo efektyvinimui tikslinga mineralinio azoto kiekį vertinti dviejuose gyliuose (pagal rezultatus pavasarį).

Jei jūs nežinote savo dirvožemio granuliometrinės sudėties, šiame pakete integruota granuliometrinės sudėties analizė. Kadangi tai nekintantis rodiklis, jį galėsite naudoti ir kitur, kur reikalinga dirvožemio sudėtis. Turėdami šio paketo duomenis, jūs taip pat galite rengti tręšimo planus ar kalkinimo darbus, jei jie reikalingi.

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
 • Granuliometrinė sudėtis

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (antraisiais ir vėlesniais metais)

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (antraisiais ir vėlesniais metais)

Antrąjį paketą siūlome rinktis antraisiais ir vėlesniais azoto stebėsenos metais arba jei ūkis turi dirvožemio granuliometrinės sudėties rezultatus. Tai ekonomiškesnis paketas.

Konsultavimo tarnyba siūlo tai daryti ūkio lygmeniu, nes ūkininkui svarbu žinoti ūkio laukų turtingumą mineraliniu azotu. Primename, kad pagal mineralinio azoto kiekį galima koreguoti azoto trąšų normas ir taip efektyvinti augalų mitybą startiniam ir / ar papildomam tręšimui. Šiame pakete yra rodikliai, kurie taip pat svarbūs priimant sprendimus, kokius tręšiamuosius produktus ir jų  normas pasirinkti. Koreguojant mineralinių trąšų normas, duomenis tikslinga vertinti dviejuose gyliuose (pagal tyrimų rezultatus pavasarį).

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %

Antrąjį paketą siūlome rinktis antraisiais ir vėlesniais azoto stebėsenos metais arba jei ūkis turi dirvožemio granuliometrinės sudėties rezultatus. Tai ekonomiškesnis paketas.

Konsultavimo tarnyba siūlo tai daryti ūkio lygmeniu, nes ūkininkui svarbu žinoti ūkio laukų turtingumą mineraliniu azotu. Primename, kad pagal mineralinio azoto kiekį galima koreguoti azoto trąšų normas ir taip efektyvinti augalų mitybą startiniam ir / ar papildomam tręšimui. Šiame pakete yra rodikliai, kurie taip pat svarbūs priimant sprendimus, kokius tręšiamuosius produktus ir jų  normas pasirinkti. Koreguojant mineralinių trąšų normas, duomenis tikslinga vertinti dviejuose gyliuose (pagal tyrimų rezultatus pavasarį).

Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %

Tręšimą planuokite atsižvelgdami į dirvožemio tyrimus

Tręšimą planuokite atsižvelgdami į dirvožemio tyrimus

Dirvožemio tyrimai

Patikėkite dirvožemio tyrimus LŽŪKT ir EUROFINS Agro: kokybė, patirtis ir patikimi rezultatai

Patikėkite dirvožemio tyrimus LŽŪKT ir EUROFINS Agro: kokybė, patirtis ir patikimi rezultatai

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis