Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (antraisiais ir vėlesniais metais)

Šiame pakete yra rodikliai, kurie taip pat svarbūs priimant sprendimus, kokius tręšiamuosius produktus ir jų  normas pasirinkti.

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (antraisiais ir vėlesniais metais)

Šiame pakete yra rodikliai, kurie taip pat svarbūs priimant sprendimus, kokius tręšiamuosius produktus ir jų  normas pasirinkti.

Konsultavimo tarnyba siūlo tai daryti ūkio lygmeniu, nes ūkininkui svarbu žinoti ūkio laukų turtingumą mineraliniu azotu. Primename, kad pagal mineralinio azoto kiekį galima koreguoti azoto trąšų normas ir taip efektyvinti augalų mitybą startiniam ir / ar papildomam tręšimui. Šiame pakete yra rodikliai, kurie taip pat svarbūs priimant sprendimus, kokius tręšiamuosius produktus ir jų  normas pasirinkti. Koreguojant mineralinių trąšų normas, duomenis tikslinga vertinti dviejuose gyliuose (pagal tyrimų rezultatus pavasarį).

Tiriami elementai:

  • Dirvožemio pH
  • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
  • Judrusis kalis K2O, mg/kg
  • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
  • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %

Susisiekite su mumis