Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas

Daugiausiai informacijos apie Jūsų ūkio dirvožemį suteiks Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas.

Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas

Daugiausiai informacijos apie Jūsų ūkio dirvožemį suteiks Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas.

Daugiausiai informacijos apie Jūsų ūkio dirvožemį suteiks Dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketas. Jis skirtas vertinti dirvožemyje esančias maisto medžiagas ir jo atsargas, gyvybingumą, sorbcijos gebą ir buferingumą.

 1. Dirvožemio sveikatingumo rodikliai parodys jo potencialųjį našumą, jame esančias pagrindinių elementų atsargas, dirvožemio reakciją ir gyvybingumą. Tai leis parinkti tinkamas agrotechnines priemones, tręšiamuosius produktus ilgalaikėje perspektyvoje. Atsiras galimybė planuoti priemones, kurios leistų atpalaiduoti dirvožemyje esančias atsargas ir jas panaudoti augalų mityboje. Žiurint į žemės ūkio politikos keliamus reikalavimus – bus galimybė įsijungti ir vykdyti anglies ir dirvožemio gyvybingumo stebėsenas.
 2. Taip pat turėdami šio paketo tyrimų duomenimis galėsite sudaryti tręšimo planus organinėmis, mineralinėmis trąšomis balanso ir/ar kintama norma, parengti kalkinimo planą.

 Tiriami elementai:

 • Dirvožemio pH
 • Suminis azotas N, mg/kg
 • Suminis fosforas P, mg/kg
 • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
 • Suminis kalis K, mg/kg
 • Judrusis kalis K2O, mg/kg
 • Mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas, mg N/kg
 • C/N santykis
 • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
 • Dirvožemio organinė anglis DOA, %
 • Humusas*
 • Katijonų mainų geba (CEC)

*perskaičiuotas iš dirvožemio organinės anglies DOA, %

Susisiekite su mumis