Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (pirmaisiais metais)

Atlikti tyrimai padės įsivertinti dirvožemyje esantį mineralinį azotą anksti pavasarį, augalų vegetacijos metu, po derliaus nuėmimo arba rudenį.

Azoto stebėsenos dirvožemio tyrimų paketas (pirmaisiais metais)

Atlikti tyrimai padės įsivertinti dirvožemyje esantį mineralinį azotą anksti pavasarį, augalų vegetacijos metu, po derliaus nuėmimo arba rudenį.

Šis paketas skirtas azoto stebėsenai ir jo valdymui ūkio lygmeniu. Atlikti tyrimai padės įsivertinti dirvožemyje esantį mineralinį azotą anksti pavasarį, augalų vegetacijos metu, po derliaus nuėmimo arba rudenį. Dirvožemio mėginių paėmimo laikas priklauso nuo to, kam jūs naudosite gautus rezultatus. Jei vykdysite stebėseną, tikslinga dirvožemį tirti du kartus –pavasarį ir rudenį. Jei norite koreguoti azotinių trąšų normas, tada ėminiai imami anksti pavasarį arba prieš papildomą augalų tręšimą azotinėmis trąšomis. Trąšų naudojimo efektyvinimui tikslinga mineralinio azoto kiekį vertinti dviejuose gyliuose (pagal rezultatus pavasarį).

Jei jūs nežinote savo dirvožemio granuliometrinės sudėties, šiame pakete integruota granuliometrinės sudėties analizė. Kadangi tai nekintantis rodiklis, jį galėsite naudoti ir kitur, kur reikalinga dirvožemio sudėtis. Turėdami šio paketo duomenis, jūs taip pat galite rengti tręšimo planus ar kalkinimo darbus, jei jie reikalingi.

Tiriami elementai:

  • Dirvožemio pH
  • Judrusis fosforas P2O5, mg/kg
  • Judrusis kalis K2O, mg/kg
  • Mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), kg/ha
  • Dirvožemio organinės medžiagos DOM, %
  • Granuliometrinė sudėtis

Susisiekite su mumis